ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา 30 พ.ค. 2566กองช่างDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2566 10 มี.ค. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 และตัวอย่างหนังสือ 26 เม.ย. 2565สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 11 พ.ย. 2564สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบฟอร์มการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ (ด้วยตนเอง) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องขอถังขยะ 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 5 พ.ย. 2564กองคลังDownload
ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอทั่วไป 5 พ.ย. 2564สำนักปลัดเทศบาลDownload
คำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 พ.ย. 2564กองยุทธศาสตร์และงบประมาณDownload
แบบคำร้องงานจัดเก็บรายได้ 5 พ.ย. 2564กองคลังDownload
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดิน ถมดินในที่ดิน  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกรมธุรกิจพลังงาน  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1