ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
7,647
ปีนี้
66,186
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
158,367
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 485 กม. โดยทางรถยนต์ 491 กม.
          ลักษณะทางภูมิศาสตร์เทศบาลตำบลท่าเสา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 25 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
          ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล

เทศบาลตำบลท่าเสา มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน (แยกตามเขต) ดังนี้

เขต หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 1 บ้านคลองห้วยไผ่ นายอิทธิพล ยุตติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน
  2 บ้านหนองบัว นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล ผู้ใหญ่บ้าน
  3 บ้านหนองผา-นาโปร่ง นางนิภา ธรรมจารี ผู้ใหญ่บ้าน
  4 บ้านหนองคำฮ้อย นายดำรง คงคณะ ผู้ใหญ่บ้าน
  9 บ้านหนองหิน นายบุญเลิศ พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน
2 5 บ้านม่อนดินแดง นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน
  6 บ้านบนดง นายสมบัติ ธรรมโชติ กำนันตำบลท่าเสา
  7 บ้านดงตะขบ นายนิคม กุยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
  8 บ้านดงตะขบ นางสาวนิสา เจริญผล ผู้ใหญ่บ้าน
  10 บ้านม่อนดินแดง นายสมพงษ์ จันทร์โท ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านคลองห้วยไผ่ 478 514 992 548
2 บ้านหนองบัว 448 530 978 528
3 บ้านหนองผา-นาโปร่ง 956 1,093 2,049 1,292
4 บ้านหนองคำฮ้อย 961 1,123 2,084 935
5 บ้านม่อนดินแดง 767 941 1,708 800
6 บ้านบนดง 804 874 1,678 650
7 บ้านดงตะขบ 392 413 805 483
8 บ้านดงตะขบ 1,574 401 1,975 1,357
9 บ้านหนองหิน 509 574 1,083 369
10 บ้านม่อนดินแดง 532 548 1,080 398
รวม 7,421 7,011 14,432 7,360

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563