ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
7,647
ปีนี้
66,186
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
158,367
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)4 ธ.ค. 2566
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566)1 พ.ย. 2566
3รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566)17 ต.ค. 2566
4รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566)2 ก.ย. 2566
5รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 มิ.ย. 2566
6สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสาผ่านระบบสารสนเทศ Google form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 ม.ค. 2566
7ายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน มิถุนายน 2564)7 ต.ค. 2564
8รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256323 ธ.ค. 2563
9ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ.256317 ธ.ค. 2563
10รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256227 ส.ค. 2562

1