ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณียืมพัสดุ) ของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปี 256612 เม.ย. 2566
2คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 มี.ค. 2565
3คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องรองทุกข รองเรียน และขอความเปนธรรม25 มี.ค. 2565
4คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒25 มี.ค. 2565
5คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ25 มี.ค. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงาน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา1 ต.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง25 ก.ค. 2562
9คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเทศบาลตำบลท่าเสา11 ก.ค. 2562

1