ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานการไม่ถูกชี้มูลความผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 มิ.ย. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล17 ส.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง18 ก.ค. 2565
4ประกาศแก้ไขการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ 4/25656 ก.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา31 มี.ค. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
7คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล31 มี.ค. 2565
8ประกาศจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
9ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
10ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
11ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
12ประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ส.ค. 2564
13ประกาศการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ4 ส.ค. 2564
14ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา13 ก.ค. 2564
15ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ก.ค. 2564
16การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา30 มิ.ย. 2564
17ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25646 พ.ย. 2563
18ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256324 มิ.ย. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563
20ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน16 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|