ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นายทองสุข ทะมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา


นายบุญญฤทธิ์ ทิมยิ้ม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา


นางสุมลทา บัวงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเสา


นายจรินทร์ มั่นแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต1


นายสมหมาย ก้อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายอมรชัย สังข์สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายชัยพร หอมวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายวัฒนะ ช่วยเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นายคำหล้า มงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นางพรพรรณ ปัญญามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นางเสาวณีย์ โพธิ์นคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นายศิลปชัย จิตตรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นายวิชาญ สังฆมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2