ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 21 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เส้นทางสะดวกในเบื้องต้น บริเวณถนนเส้นหลังค่าย มทบ.35 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 

2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1,5,9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
22 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 20 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาได้มอบหมายให้นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงาน นำโดย ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับงาน,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา,ช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสว่างจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา และตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวเผื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงคืกร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขตสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา และนายอนุวัฒ ธรรมจารี อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาร่วมตรวจสอบ ตามคำร้องของประชาชน กรณีมีการปล่อยน้ำเสีย ลงบนถนนสาธารณะ ทำให้ถนนมีน้ำท่วมขังและมีกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนที่สัญจรและบ้านพักใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้ รต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมาทางถนนบดบังทัศนวิสัยในการสัญจร เกรงจะเกิดอันตรายได้ ตามคำร้อง ทั้งนี้มี นายอนุวัฒ ธรรมจารี อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
21 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 19 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง ได้เข้าพบนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ มาพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสาและเป็นการบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนา ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกฯ,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง,นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบดูน้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางแก้ไข บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา และลงพื้นที่ตรวจสอบดูน้ำท่วมขังใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนและให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมชังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บริเวณซอยแว่นจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้นางสุวรรณภา วงษ์ชู หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมด้วยนายณัฐการณ์ มรรณทัต เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าเสา รับมอบ Spinal board เพื่อนำไปใช้ในหน่วยปฎิบัติการแพทย์ โดยมี สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีผู้มอบ ณ หอประชุมชัยจุมพล อาคารชัยจุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
???? CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงคืกร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่าเสาได้ลงพื้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกเยี่ยมผู้พิการเพื่อหาแนวทางให้มีที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นได้ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้งรายละเอียดต่างๆในการซ่อมแซมบ้านให้รับทราบ ณ บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการซ่อมแซมบ้านด้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเสา นำน้ำใช้ส่งให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามคำร้องขอ บริเวณหมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
6.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลท่าเสา ดำเนินการ ทำความสะอาดล้างถนน เนื่องจากดินโคลนไหลลงมาบนถนน เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจร ณ บริเวณถนนหน้าวัดดอยท่าเสา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
7.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1,3,4,6ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
8.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นตัดหญ้า หมู่ที่ ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
20 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 18 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วยนายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจดูท่อประปา เมนใหญ่ บริเวณแยกวัดอรัญได้แตกทำให้น้ำรั่วไหล ต้องใช้เวลาในการขุดซ่อม อาจทำให้น้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 4 หนองคำฮ้อย น้ำประปาไหลเบา หรือไม่ไหล ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าเสากำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซ่มให้แล้วเสร็จเพื่อประชาชนจะได้มีน้ำใช้ต่อไป (ทางเทศบาลตำบลท่าเสาต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้)

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อประปาของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ที่ดำเนินการทำการซ่อมท่อประปาแตกทำให้น้ำรั่วไหล เหตุทำให้น้ำไหลเบา หรือน้ำไม่ไหล โดยมี นางนิภา ธรรมจารี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา,นายอนุวัฒ ธรรมจารี อดีตสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ร่วมด้วยในครั้งนี้ ณ บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา ซึ่งเวลานี้ได้ทำการซ่อมแซมและต่อท่อประปาเป็นที่เสร็จเรียบร้อย และเปิดน้ำให้ประชาชนได้ใช้น้ำตามปกติต่อไป
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลท่าเสา นำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริเวณซอยสวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก พร้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลท่าเสา นำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณซอยประภัสสร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลท่าเสา นำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
6.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ สาเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณแยกไฟแดงวัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ หญิง 1 ราย อายุ 19 ปี มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
7.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 5,9 ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
8.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 5,9 ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
 
19 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 17 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วยนายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจดูท่อประปา เมนใหญ่ บริเวณแยกวัดอรัญแตก ซึ่งต้องใช้เวลาในการขุดซ่อม อาจทำให้น้ำประปาบริเวณ หมู่ที่4 หนองคำฮ้อย น้ำประปาไหล เบา หรือไม่ไหล ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าเสากำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซ่มให้แล้วเสร็จ ภายในคืนนี้ (ทางเทศบาลตำบลท่าเสาต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้)

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
18 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 16 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา

......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ สาเหตุโดนมีดฟันหลังเท้า บริเวณม่อนสันติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ หญิง 1 ราย อายุ 23 ปี มีบาดแผลบริเวณหลังเท้า กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ สาเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณ หน้าบิ้ก C เล็กหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ หญิง 1 ราย อายุ 22 ปี มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
17 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 15 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายกฯ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสวย ห่างไกลฟันผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก ,ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายกฯ ,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา โดยมี นางอุษณีย์ อ่อนนิ่ม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเสา (กล่าวรายงาน) ในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญานำลูกแก้วนวดลดอาการ มือ เท้าชา และออกกำลังกาย ยึด ยืน คลายเส้นด้วยหนังยาง ณ ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3,5,9 ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นตัดหญ้า หมู่ที่ 5 ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
16 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 14 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสวย ห่างไกลฟันผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา โดยมี นางอุษณีย์ อ่อนนิ่ม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเสา (กล่าวรายงาน) ในโครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส. ณ ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิดเลขานุการนายกฯ,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกฯ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมกัยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ ทำความสะอาดลอกคลอง เก็บวัชพืช หมู่ที่ 6 และดำเนินการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 2,5,9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
 
15 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 13 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน ณ ซอยแสงแเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสวย ห่างไกลฟันผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย,ว่าที่ ร.ท .ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่า่เสา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลท่าเสา ได้นำหินคลุกมาซ่อมแซม บริเวณถนน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก1)ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
 
14 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 12 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ว่าที่ ร.ท .ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง,นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่า่เสา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ได้นำหินคลุกและแอสฟัสท์มาซ่อมแซมบริเวณถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง บริเวณถนนสายวัดใหญ่ท่าเสา-วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3,5,7 ,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บที่ รพ.สต.ม่อนดินแดง สาเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย อายุ 60 ปี มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย มีบาดแผลที่นิ้วเท้า รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ สาเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวกับรถยนต์ บริเวณใกล้เคียงทางเข้าไร่ศรีสุข หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย อายุ 23 ปี มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยจิตเวช ชาย 1 ราย อายุ 35 ปี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนม่อนดินแดง บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
6.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง หญิง 1 ราย อายุประมาณ 67 ปี บริเวณซอยม่อนผู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
13 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 11 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก ,นายโยธิน ผากเบี้ยที่ปรึกษานายกฯ ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าเสา,และกลุ่มสตรีตำบลท่าเสา ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 หลัง ได้ แก่

1.นายสุรินทร์ ยี่อินทร์ เลขที่ 105/2 หมู่ที่ 4
2.นายน้อย อุปรี เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 4
3.นายธีระสูติ รุ่งศีกดิ์ เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 2
ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1,3,4,5,7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
 
12 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 9 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมการแสดงความคิดเห็นและทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ถนนสาย ง1 ซึ่งเป็นถนนสี่แยกทางตัด บริเวณแยกหอพักสุดใจ ที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้ง โดยมี นายจักรพันธ์ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ผู้แทนชาวบ้าน หมู่ที่ 2,นางวริยาภรณ์ ขวัญวงค์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลท่าเสา เป็นผู้ดำเนินการประชุม,และร.ต.อ.ดุสิต ทองดี รอง สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ผู้แทน สภ.เมืองอุตรดิตถ์,ผู้แทนจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 อุตรดิตถ์ และนายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงรายละเอียด ในการใช้ถนนฯในครั้งนี้ โดยมีประชาชน หมู่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
10 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 8 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วยนายสมบัติ ธรรมโชติ กำนันตำบลท่าเสา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าเสาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานยาเสพติดตามนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย” และกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยเชิญผู้ที่มีรายชื่อที่ได้จากการ Re - X - ray มาคัดกรอง ณ ศูนย์คัดกรองยาเสพติดม่อนดินแดงตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาพร้อมด้วย,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อปรึกษา หารือเรื่องงบประมาณรายจ่าย ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา /ผู้อำนวยการศุนย์กู้ชีพ-กู้ภัยตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก/ประธานศูนย์กู้ภัยพร้อมนางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก/เลขานุการศูนย์กู้ภัย เข้ารับมอบชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยตำบลท่าเสา จำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มี นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองฯและคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์เป็นผู้มอบ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง โดยทำการมอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้นางสุวรรณภา วงษ์ชู หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมประชุมโครงการเข้าร่วมประชุมโครงการวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.นาง​ชุติมา​ อาจ​ณรงค์​กร นายกเทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา​มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
6.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสามอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
7.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นตัดหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
09 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 7 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ได้ดำเนินจัดการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมงานพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณสะพานโกจ๊อบ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลท่าเสาลงพื้นที่ร่วมกับนางนิภา ธรรมจารี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา,นายอนุวัฒ ธรรมจารี อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงหอกระจายข่าว/เสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่างๆ ณ บริเวณ บ้านหนองผา-นาโปร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเสา,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการขุดลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซึ่งมีเศษดินหิน กิ่งไม้อุดตันท่อ ทำใ้ห้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ตามคำร้องของประชาชน ณ บริเวณตลาดต้นมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นตัดหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
08 กันยายน 2566

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 6 กันยายน 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง,นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นางสุมลทา บัวงาม ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลตำบลท่าเสา ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต วิทยา แก้วพรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้มี นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
2.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง,นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นางสุมลทา บัวงาม ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากน้ำท่วมขัง แลหาแนวทางแก้ไขขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
???? CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
3.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายก,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายก,ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายก ,ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล,นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผอ.กองช่าง,นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นางสุมลทา บัวงาม ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของใช้และเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้มี นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา ร่วมด้วย พร้อมกันนี้นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกฯ ได้บริจาคแพมเพิส ทิชชูเปียก ฯลฯเพื่อไว้ใช้ ในครั้งนี้ ณ บ้านพัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
4.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา
มอบหมายให้ สิบเอกสุดแดน เทพเทพา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายเกียรติวัชร ธนารัชต์จิรกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา ,นางดลฤดี คำแดง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุวรรณภา วงศ์ชู หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ นางไพรมณี ถวิลเพชรสกุล นิติกร นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธา พร้อมด้วยเจ้าหนัาที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง และนายวินัย แผดศรี นายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงเกาะกลางแม่น้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
5.นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
6.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง หญิง 1 ราย อายุประมาณ 61 ปี บริเวณซอยหลังร้านพิทูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
7.นางชุติมา อาจณงค์กร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายก พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นตัดหญ้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
 
8.ภายใต้อำนวยการของ​ นายกชุติมา​ อาจ​ณ​รง​ค์กร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ท่า​เสา
......................
???? กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ สาเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ กะบะบริเวณ​ แยกหอพักสุดใจ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
????????????
(ขออภัย​ที่เซนเซอร์​คือสิทธิ​ผู้ป่วย​ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยได้ ตามสิทธิผู้ป่วยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)​
???? ภาพถ่าย​เป็น​การบันทึกการปฏิบัติ​งานของหน่วยกู้ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ไม่มี​เจตนา​ที่จะลบหลู่​ดูหมิ่นผู้​ที่ได้รับ​บาด​เจ็บ/เจ็บป่วย​/ผู้​เสียชีวิต​ แต่ประการใด​ เรานำมา​เป็น​อุทาหรณ์​และเป็นวิทยาทานเพื่อ​เตือนสติ​เท่านั้น​ ถ้าดูแล้วไม่​เหมาะ​ส​มสามารถ​แจ้ง​ทาง​เราได้
☎️พบอุบัติเหตุ​/เจ็บป่วย/ฉุกเฉิน​ โทรสายด่วน
????1️⃣6️⃣6️⃣9️⃣
????1️⃣9️⃣1️⃣
????กู้​ชีพ​-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่า​เสา​ ???? ยินดีให้บริการ​ตลอด​ 24​ ชั่วโมง​
☎️055-040204
????คลื่นความถี่ 162.575 MHz
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
07 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 52  (774 รายการ)