ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

นางพนิดา น้าทิพากร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวพรวรินทร์ แป้นสวน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสุรางค์ ยิ้มฟ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชนวีร์ ธรรมจารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทิมวงษ์
ขับรถยนต์


นางสาววริศรา กามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำนวย เทียนเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนวย เข็มเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอุดม ป๊อกหลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรพรรณ ส่งทับใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ เหมคชร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ หน่อแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายไพวัน อุ่นนิ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกระมล จันทร
พนักงานจ้างทั่วไป