ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายเกียรติวัชร ธนารัชต์จิรกุล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นางสาวจุฑามาศ อุตรชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพันธ์ศักดิ์ เทียนแท่ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายวิโรจน์ อยู่สำราญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางศรีประภา อินทรโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนพพร วิลัยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสุพัทนา เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรา พุ่มพวงพานิช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายบุญเลิศ จันทรา
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายวริศ นวลจอน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายหาญเดช เพ็งน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญชัย ขยันการ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสิตากาญจน์ วัฒนสิทธิรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกิจวัลลภ ภูมิภาคถาวรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญยรักษ์ ก้านพลู
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธัญพิสิษฐ์ สุวรรณสารารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัชวาลย์ กรรขำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ ชมชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนันต์ จันต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป