ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

นายสุชาติ จำรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวระพินพร ทุเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสุจิตรา สีหนาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวพรวิมล สุวรรณประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.อ.ท.หญิง ปุญชรัสมิ์ ศรีวงค์วรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสุรางวดี สุกสด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรประภา สิงห์ดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางปภาวี เรืองพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรุ่งทิพย์ สุขมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางมลฤดี ใหม่ยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางรัตน์วรา ทันเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพยอม นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางมุกดา ชั่งใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอนงค์ แจ้งใจบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป