ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

21 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) กรณีคุณสมบัติตามนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ :ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศสื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 ,ครั้งที่ 29/2566 และครั้งที่ 30/2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566  ครั้งที่ 29/2566 และครั้งที่ 30/2566

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge28-2566.pdf

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge29-2566.pdf

คลิปวิดีโอ การจำนอง กับ การขายฝาก เลือกอะไรดี ?? ถึงเหมาะกับเรา

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge30-2566.pdf

คลิปวิดีโอ “ThaID” สะดวก ง่าย ปลอดภัย มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน

 

19 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือและการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ ครั้งที่3/2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
12 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกาเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2566

 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสอบถาม การชำระค่าน้ำประปา/ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยสามารถสอบถาม  โทร. 0-5544-0505 หรือสแกนผ่าน QR Code ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

25 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

17 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (206 รายการ)