ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,541
เดือนที่แล้ว
2,789
ปีนี้
8,580
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
20,443
ไอพี ของคุณ
3.215.22.151

รายงานผลการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบการระบาดของโรคดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบลท่าเสาจำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับทีมปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทีมกักกัน ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ผู้นำชุมชนและอสม. ดำเนินการ ดังนี้
1. วันที่ 14 เมษายน 2564 ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา ดำเนินการตรวจสอบ Timeline ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสาดำเนินการตรวจสอบ Timeline ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก และอาจจะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน วัด ร้านอาหารเครื่องดื่ม ตลาดนัด และร้านสะดวกซื้อ เน้นย้ำมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. วันที่ 16 เมษายน 2564 ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสาดำเนินการตรวจสอบ Timeline ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19 เมษายน 2564

โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
30 มีนาคม 2564

การรับหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเสา รับหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

29 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริง

27 มีนาคม 2564

การส่งมอบเอกสารและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

วันที ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลท่าเสาได้ทำการส่งมอบเอกสารและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

27 มีนาคม 2564

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลท่าเสาได้เปิดการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08 กุมภาพันธ์ 2564

การชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุม ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(memorandum Agreement),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  นายพิชัย  เพิ่มพูลวัฒนะกุล  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memmorandum of Agreement) ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ กับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  เทศบาลตำบลท่าเสา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง  เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลให้อาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) ที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์  โดยพัฒนาองค์ความรู้  สร้างผลงานวิชาการ  วิจัยและนวัตกรรม

27 มกราคม 2564

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

     ตามที่เทศบาลตำบลท่าเสา ได้ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มกราคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะทำการเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

     ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเสาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน การสอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา 

15 มกราคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

29 ธันวาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

28 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ประกันสังคมแ่ก่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและลูกจ้างส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา

27 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าเสาได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สามัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา

24 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา

17 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลท่าเสาต้อนรับคณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลท่าเสาต้อนรับคณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อตรวจสอบติดตาม และให้คำแนะนำในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)