ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 26 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วย ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน , นายพันศักดิ์ เทียนแท่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ , นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธานีหลังทาวเฮ้าส์ หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
27 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 24 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
25 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 23 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณ หมู่ที 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่บ้านมลชญา พร้อมทั้งล้างแทงค์น้ำประปาหนองบัวประจำสัปดาห์ และซ่อมท่อประปา บริเวณซอยข้างชบารีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณซอยแว่นจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
24 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 22 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณ หมู่ที 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
23 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
23 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 21 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน , นายพันธ์ศักดิ์ เทียนแท่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ , นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อออกแบบดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ล้มขวางถนน จัดสายไฟ เพื่อตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ สาเหตุถูกลมพายุพัดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณซอยคาแคร์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณใกล้เคียงเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
22 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 20 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำน้ำใช้เติมแทงค์น้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นางพนิดา น้าทิพากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายสาเหตุต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นขวางทางใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากถูกลมฝนพายุพัดเมื่อเย็นวันนี้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามาดำเนินการแก้ไข ณ บริเวณซอยคาแคร์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ระวังชี้แนวเขตทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประกิม ยากองโค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ร่วมลงสำรวจในพื้นที่ในหมู่ที่ 10 ในครั้งนี้

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 1 , 4 , 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. ในวันที่ 19 - กันยายน 2565 นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายทองสุข ทะมา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา และนายบุญฤทธิ์ ทิมยิ้ม รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ มี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม , นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา / นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมาธิการบริหาร 3 ส.ท.ท ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร ๒ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
21 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 19 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการนเรนทรอุตรดิตถ์ ให้ออกรับผู้ได้บาดเจ็บสาเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณแยกทางเข้าชบารีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ประสงค์โรงพยาบาล กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งกลับบ้านพักต่อไป

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ..วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับนายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการด่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธานีหลังทาวเฮาส์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา และตรวจดูโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเลื่อยถึงถนนดำ อบจ. บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7  และดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่า่เสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 6 , 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา และกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
20 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 18 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
19 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 17 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการนเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยสาเหตุลื่นล้มในห้องน้ำเป็นหญิง 1 ราย อายุ 59 ปี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการ ช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณบ้านหนองผา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
18 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา

(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
17 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 16 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณ ซอยธานี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ดำเนินการนำหินคลุกมาปรับพื้นที่ไหล่ถนนบริเวณหน้าวัดแนวคีรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา ได้นำรถไถมาช่วยปรับเกลี่ยพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน , นายพันธ์ศักดิ์ เทียนแท่ง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ , นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ , นายวริศ นวนจอน ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยนางเข็มทอง คงอิน หมูู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 , 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมและบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี อินแพง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน และนายพิบูลย์ ตันเจริญ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 , อสม หมู่ที่ 5 , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ม่อนดินแดง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเด็กและบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหา ณ บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการนเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มเป็นหญิง 1 ราย อายุ 66 ปี บริเวณทางไปม่อนผูหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการ ช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

8. กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการนเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นหญิง 1 ราย อายุ 68 ปี บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
17 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 15 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจากที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการรังวัดสอบเขตลำเหมืองสาธารณะ ช่วงจากซอยธานีและซอยแสงเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อที่จะได้ทราบแนวเขตลำเหมือง เพื่อทำการขุดลอกนำวัชพืชออก และทำการออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตต่อไป

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาพร้อมโบน้ำ บริเวณซอยแสงเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. เทศบาลตำบลท่าเสาจัด "ตลาดชุมชน ตำบลท่าเสา" โดยจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลท่าเสา มีสินค้าและอาหาร ณ บริเวณแยกวัดอรัญญิการาม (ติดกับตลาดลุงจำลอง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
16 กันยายน 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 14 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. เทศบาลตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา มีความสนใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแนบอย่างที่ดี โดยมี นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ประธานในการคัดเลือก ทั้งนี้มี นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล , ส.อ.สุดแดน เทพเทพา หัวหน้าสำนักปลัด , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นางพนิดา น้าทิพากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางสุมลทา คำภีระ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา เป็นผู้คัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ส.ต.ต. สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ ฝ่ายการโยธาปฏิบัติงาน , นายพันศักดิ์ เทียนแท่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ , นายวริศ นวลจอน ผู้ช่วยนายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา สำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา และลงพื้นที่สำรวจถนน สาเหตุน้ำท่วมขังดินสไลด์ลงมาบนถนน ตามคำร้องของประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้บาดเจ็บสาเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บหญิง 1 ราย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

???? CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา และศูนย์กู้ชีพ- กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
15 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 13 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาบตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา ครั้งที่ 2/22565 โดยมี ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล เป็นประธานพร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้ใหญ่บ้าน หมุู่ที่ 1 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
????CR. รูปภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเสา
(ขออนุญาตบุคคลในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์)
14 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 36  (527 รายการ)