ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

1
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ได้มอบหมายให้ นางสุมลทา คำภีระ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณพร้อมกับพนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 โดยมี นายผล ดําธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะและเปลี่ยนถังแตก บริเวณหมู่ที่ 3 , 5 , 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  ลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการตรวจรับงาน โดยมี ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา เป็นประธานตรวจรับงาน พร้อมด้วยนายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา ซึ่งมีนายบุญเลิศ พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย หัวหน้าฝ่ายโยธา , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา และนายคำหล้า มงคล สมาชิกเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมบัติ ธรรมโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , นายชนะ พัดเทพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานบ้านบนดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจATK+ จำนวน 3 ราย จากหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาดำเนินการนำส่ง รพ.สต.ม่อนดินแดง เพื่อทำการรักษาต่อไป

8. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และ ส.ต.ต. สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุกได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำรถแบคโฮพร้อมรถบรรทุก เข้าร่วมดำเนินการกำจัดวัชพืชตามโครงการ และวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชอยู่ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

9. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 , 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

10. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางสุมลทา คำภีระ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เข้าร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง โดยมี นายผล ดําธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิถ์

23 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยมีอาการคลิ่นไส้อาเจียน หญิง 1 ราย อายุ 82 ปี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3.  กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ดำเนินการออกรับผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะตาลายบ้านหมุน หญิง 1 ราย อายุ 66 ปี บริเวณบ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

22 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา และนางสุมลทา คำภีระ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารฉลองครองราชย์ 60 ปี เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและได้รับเกียรติจาก นายมานพ ปัทมาลัย ประธานที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือและอดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ อดีตเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของท้องถิ่นจากการไม่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ณ อาคารฉลองครองราชย์ 60 ปี เทศบาลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

2.  กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK+ หญิง 1 ราย อายุ 34 ปี บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ น.ส.พิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,  ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดต้นไม้-กิ่งไม้ เนื่องจากเกรงว่าจะหักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตามคำร้องที่ประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา บริเวณซอย 6 หมู่บ้านสิริวิภา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะและเปลี่ยนถังแตก บริเวณหมู่ที่ 4 , 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และ ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงสำรวจพื้นที่เนื่องจากฝนตกติดต่อกันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และหาแนวทางแก้ไข ตามคำร้องของประชาชนหมู่ที่ 6  ณ บริเวณซอย 3 ทุ่งท่าเสา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต. สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำรถแบคโฮพร้อมรถบรรทุก เข้าร่วมดำเนินการกำจัดวัชพืชตามโครงการ และวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชอยู่ช่วงบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 เมตร มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่ง นายชนะ พัดเทพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา โดยทางโครงการหมู่บ้าน ได้ทำการอุทิศให้เป็นที่สาธารณะกับทางเทศบาลแล้ว และทางเทศบาลตำบลท่าเสาจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ณ บริเวณชุมชนตำรวจ ซอย 8 มิตรภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

9. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

10. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่สำรวจระวังชี้แนวเขตทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

11. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมควบคุมโรค ร่วมกับ รพ.สต.ม่อนดินแดง ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นสารฆ่าเชื้อแคมป์คนงานก่อสร้างถนน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

12. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

21 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่สำรวจถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อหาแนวทางซ่อมแซมดำเนิการแก้ไข ตามคำร้องของประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสาและสำรวจกิ่งไม้เพื่อดำเนิการตัดกิ่ง ตามที่ประชาชนแจ้งมา บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK+ หญิง 1 ราย อายุ 35 ปี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

3. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้ 1 เดือน มีอาการปวดท้อง หญิง 1ราย อายุ 21 ปี บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำรถแบคโฮพร้อมรถบรรทุก เข้าร่วมดำเนินการกำจัดวัชพืชตามโครงการ และวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชได้ระยะทางประมาณ 400 เมตรอยู่ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน , นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ผู้ช่วยเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการเพื่อจัดเตรียมทำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566 ณ บริเวณหมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะ บริเวณหมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะและเปลี่ยนถังแตก บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

20 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลท่าเสา โดยมี ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ม่อนดินแดง ลงพื้นที่ประเมินเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียน 1/2565 กศน.ตำบลท่าเสา

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่องทิ้งขยะ และน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำน้ำใช้เติมแทงค์น้ำให้กับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนพระยาพิชัยดาบหัก 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และ ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  นำรถไถปรับเกรดพื้นที่เพิ่มเติมใหม่ (ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ณ บริเวณถนนซอยบ้านอาจารย์อวยพร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดล้างบริเวณเมรุ และกางเต๊นท์ เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดนาโปร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วย ชาย 1 ราย อายุ 49 ปี มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา นำส่ง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

9. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำรถแบคโฮพร้อมรถบรรทุกร่วมดำเนินการกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 4000 เมตร ทำแล้วเสร็จแล้วประมาณ 2,200 เมตร ยังคงเหลือระยะทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชอยู่ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

10. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดล้างถนน บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

11. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

12. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการเพื่อจัดเตรียมทำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566 ณ บริเวณหมู่ที่ 1 - 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

13. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามที่นางวาลี เพ็ชรพิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 แจ้งมา ณ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

14. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างหมู่บ้านทำให้ขวางทางน้ำ เมื่อฝนตกเป็นปริมาณมาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เกษตรกรเดือดร้อน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ตามคำร้องจากนายดำรงค์ คงคณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา ณ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

15. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ กรณีมีประชาชนล้อมรั้วรุกล้ำถนนสาธารณะประโยชน์ ตามคำร้องประชาชน หมู่ที่ 9 ณ บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

16. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งดับตลอดสาย บริเวณถนน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

17. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางพัชราภรณ์ นาคพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

19 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำท่วมขังให้กับบ้านเรือนราษฎร บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK+ หญิง 1 ราย อายุ 71 ปี บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา นำส่ง รพ.สต.ม่อนดินแดง

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมควบคุมโรค ร่วมกับ รพ.สต.ม่อนดินแดง ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อสถานที่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะและเปลี่ยนถังแตก หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 และ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำท่วมขังให้กับบ้านราษฎร บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุกซึ่งได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวันนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ณ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรอุตรดิตถ์ให้ออกรับผู้ป่วย หญิง 1 ราย อายุ 65 ปี มีอาการเพ้อ สับสน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

18 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ น.ส.พิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับถนนและกีดขวางทางจราจร เนื่องจากมีลมพายุฝน บริเวณซอย 6 หมู่บ้านสิริวิภาวิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟ บริเวณประปาหนองช้างเพรียง ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 54 ปี มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ บริเวณบ้านดงตะขบหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

5. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK+ หญิง 1 ราย อายุ 19 ปี บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา นำส่ง รพ.สต.ม่อนดินแดง

17 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ดำเนินการ​ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK+ จาก รพ.สต.ม่อนดินแดง เพื่อนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

3. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ดำเนินการ​ออกรับผู้ป่วยตกเตียง หญิง 1 ราย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

4. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ให้ออกรับผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบผู้ป่วยจิตเวช มีอาการคุ้มคลั่ง ชาย 1 ราย บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

5. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ได้รับแจ้งจากประชาชน ทางโทรศัพท์ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย สาเหตุถูกเครื่องบดหญ้าปั่นแขน มีบาดแผลฉกรรณ์ รู้สึกตัวดี บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

16 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายสว่าง กามะ อดีตรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ดำเนินการนำหินคลุกมาปรับพื้นที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตามคำร้องของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดซื้อหินคลุกในครั้งนี้ จากนางชุติมา อาจณรงค์กร เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมีนายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา ให้การสนับสนุนรถไถในการปรับพื้นที่ (ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำเป็นถนน ค.ส.ล. ) ณ ถนนซอยอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ได้รับแจ้งจากประชาชน ให้ออกรับผู้ได้รับบาดเจ็บสาเหตุใบมีดตัดหญ้าแตกใส่เท้า เป็นชาย 1 ราย บริเวณซอยครัวแม่แห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่ง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อทำการรักษาต่อไป

14 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณซอยอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , ส.ต.ต สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่สำรวจถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
- และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ เพ็ชรเกิด เลขานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายสว่าง กามะ อดีตรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ดำเนินการนำหินคลุกมาปรับพื้นที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตามคำร้องของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้งบประมาณในการจัดซื้อหินคลุกในครั้งนี้ จากนางชุติมา อาจณรงค์กร เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมีนายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา ให้การสนับสนุนรถไถในการปรับพื้นที่ (ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำเป็นถนน ค.ส.ล. ) ณ ซอยอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
14 พฤษภาคม 2565

 ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมูที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , ส.ต.ต สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่สำรวจถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย นำน้ำเติมแทงค์น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำใช้ให้กับราษฎร บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานตาม "โครงการคลองสวย น้ำใส" โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุกและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและลอกคลองอยู่ช่วงระหว่างสะพานบ้านบนดงถึงสะพานบ้านปลัดปลื้ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นางพนิดา น้าทิพากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา จำนวน 3 แห่ง ในช่วงเปิดการเรียนของนักเรียน

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ม่อนดินแดง ตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าเสา

7. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ดำเนินการ​ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK + ชาย 1 ราย อายุ 78 ปี จากหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา นำส่งสนามหมอนไม้

13 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย หัวหน้าฝ่ายการโยธา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,  นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งนำโดย นายบุญช่วย ทิงิ้วงาม กำนันตำบลท่าเสา , นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 , นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , นายประกิม ยากองโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 , นางสมฤทัย เดชเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , นางสาวนิสา เจริญผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , นายธนภัทร แก้วคำสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 , นายศุรชัย ปิ่นปาน รองประธานจิตอาสาภัยพิบัติ และนางถนอม คำใส ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 5 พร้อมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช ต้นไม้ ต้นไผ่ บริเวณริมคลองและถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ซึ่งทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นและการเดินทางสัญจรของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และนายบุญช่วย ทิงิ้วงาม กำนันตำบลท่าเสา สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเขื้อเพลิงในครั้งนี้

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช "ตามโครงการ คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก และทางโครงการส่งน้ำฯ ซึ่งได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการบริเวณ หมู่ที่ 6 (สะพานบ้านปลัดปลื้ม) และฝั่งซอยเจริญทองคำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าเสา พ่นยาฆ่าเชื้อพิธีเผาศพของผู้ติดเชื้อ ณ วัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าเสารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าเสาได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
12 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานของแต่ล่ะส่วนราชการและ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการดับไฟไหม้รถจักรยานยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุของประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา ทำให้รถได้รับความเสียหาย ณ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 2 และเก็บเต็นท์ศูนย์กักตัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับนายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก โดยทางโครงการส่งน้ำฯ ได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ณ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 , 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้​ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติ​หน้าที่ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 7 นำน้ำเติมแทงค์น้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 บริเวณป่าช้าจีน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

11 พฤษภาคม 2565

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมกับ ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน เรื่องขออนุญาตถ่ายเทน้ำขังบริเวณถนนแยกตลาดนัดลุงจำลอง เพื่อลดอุบัติเหตุขณะที่รถวิ่งสัญจรผ่าน ซึ่งอนุญาตให้ระบายน้ำลงในที่ดังกล่าวได้ แต่มีเงื่อนไขคือต้องให้ผู้รับเหมามาสูบน้ำที่ระบายลงออกด้วยทางเทศบาลตำบลท่าเสาได้รับเรื่องไว้แล้ว เพื่อนำไปแจ้งหารือกับผู้รับเหมาต่อไป

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1,2,4,6 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ่ายถังขยะให้ผู้ขอใช้บริการจัดเก็บขยะและเปลี่ยนถังแตก หมู่ที่ 1,4,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ล้มขวางถนน บริเวณระหว่างซอย 3 - ซอย14 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. กู้ชีพเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ได้รับแจ้งจากญาติของผู้เสียชีวิตให้ออกตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านหนองห้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย อายุประมาณ 72 ปี ป่วยด้วยโรคประจำตัว ญาติไม่ติดใจเอาความทางญาติ จึงได้มอบให้ กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าเสาได้นำร่างของผู้เสียชีวิต เพื่อให้ทางญาติ ๆ นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ณ วัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำร้องของประชาชน กรณีมีเศษดินตกลงไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณข้างโรงเรียนวัดอรัญญิการามถึงร้านเฉลิมพิซซิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

10 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (386 รายการ)