ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย หัวหน้าฝ่ายการโยธา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ,  นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งนำโดย นายบุญช่วย ทิงิ้วงาม กำนันตำบลท่าเสา , นายสายรุ้ง คำใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 , นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , นายประกิม ยากองโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 , นางสมฤทัย เดชเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , นางสาวนิสา เจริญผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , นายธนภัทร แก้วคำสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 , นายศุรชัย ปิ่นปาน รองประธานจิตอาสาภัยพิบัติ และนางถนอม คำใส ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 5 พร้อมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช ต้นไม้ ต้นไผ่ บริเวณริมคลองและถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ซึ่งทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นและการเดินทางสัญจรของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และนายบุญช่วย ทิงิ้วงาม กำนันตำบลท่าเสา สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเขื้อเพลิงในครั้งนี้

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช "ตามโครงการ คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก และทางโครงการส่งน้ำฯ ซึ่งได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการบริเวณ หมู่ที่ 6 (สะพานบ้านปลัดปลื้ม) และฝั่งซอยเจริญทองคำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าเสา พ่นยาฆ่าเชื้อพิธีเผาศพของผู้ติดเชื้อ ณ วัดอรัญญิการาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


 
12 พฤษภาคม 2565