ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมูที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมด้วย นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , ส.ต.ต สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่สำรวจถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านอาจารย์อวยพร ชูโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย นำน้ำเติมแทงค์น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำใช้ให้กับราษฎร บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมกับ นางสาวพิราวรรณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานตาม "โครงการคลองสวย น้ำใส" โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุกและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและลอกคลองอยู่ช่วงระหว่างสะพานบ้านบนดงถึงสะพานบ้านปลัดปลื้ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา , นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง , นางพนิดา น้าทิพากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา จำนวน 3 แห่ง ในช่วงเปิดการเรียนของนักเรียน

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ม่อนดินแดง ตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าเสา

7. กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาล​ตำบลท่าเสา​ ดำเนินการ​ออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลตรวจ ATK + ชาย 1 ราย อายุ 78 ปี จากหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา นำส่งสนามหมอนไม้


 
13 พฤษภาคม 2565