ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเสา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

1. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานของแต่ล่ะส่วนราชการและ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการดับไฟไหม้รถจักรยานยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุของประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา ทำให้รถได้รับความเสียหาย ณ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

3. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 2 และเก็บเต็นท์ศูนย์กักตัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

4. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายโยธิน ผากเบี้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา , ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" ร่วมกับนายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก โดยทางโครงการส่งน้ำฯ ได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ณ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 , 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

6. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้​ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติ​หน้าที่ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 7 นำน้ำเติมแทงค์น้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 บริเวณป่าช้าจีน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายวิโรจน์ อยู่สำราญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

8. นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเศมนตรีตำบลท่าเสา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


 
11 พฤษภาคม 2565