ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
นายทองสุข ทะมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา

นายบุญญฤทธิ์ ทิมยิ้ม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา

นายศิลปชัย จิตตรง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเสา

นายจรินทร์ มั่นแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต1


นายสมหมาย ก้อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายอมรชัย สังข์สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายชัยพร หอมวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 1


นายวัฒนะ ช่วยเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นายคำหล้า มงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นางพรพรรณ ปัญญามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นางเสาวณีย์ โพธิ์นคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2


นายวิชาญ สังฆมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา เขต 2