ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 5 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำขอทั่วไป 5 ส.ค. 2563สำนักปลัดเทศบาลDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 5 ส.ค. 2563Not FoundDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำร้องขอถังขยะ 5 ส.ค. 2563กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ส.ค. 2563กองวิชาการและแผนงานไม่พบเอกสาร
คำร้องขอสนับสนุนน้ำสำหรับการบริโภค อุปโภค 5 ส.ค. 2563สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย 5 ส.ค. 2563กองคลังDownload
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
ใบยืมครุภัณฑ์ 5 ส.ค. 2563สำนักปลัดเทศบาลDownload
ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1