ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 และตัวอย่างหนังสือ 26 เม.ย. 2565สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 11 พ.ย. 2564สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 11 พ.ย. 2564สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบฟอร์มการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ (ด้วยตนเอง) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องขอถังขยะ 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 9 พ.ย. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 5 พ.ย. 2564กองคลังDownload
ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอทั่วไป 5 พ.ย. 2564สำนักปลัดเทศบาลDownload
คำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 พ.ย. 2564กองยุทธศาสตร์และงบประมาณDownload
แบบคำร้องงานจัดเก็บรายได้ 5 พ.ย. 2564กองคลังDownload
คำร้องขอใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดิน ถมดินในที่ดิน  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกรมธุรกิจพลังงาน  5 พ.ย. 2564กองช่างDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 5 ส.ค. 2563กองช่างDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1