ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 2563
2พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.256210 ก.ค. 2563
3หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.10 ก.ค. 2563
4สรุปกฏหมายท้องถิ่น ฉบับใหม่3 มิ.ย. 2563
5ระเบียบเทศบาลตำบลท่าเสาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254011 ก.ค. 2562
6พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256221 พ.ค. 2562
7กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล20 ส.ค. 2561

1