ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 มี.ค. 2565
2คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องรองทุกข รองเรียน และขอความเปนธรรม25 มี.ค. 2565
3คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒25 มี.ค. 2565
4คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ25 มี.ค. 2565
5คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงาน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา1 ต.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง25 ก.ค. 2562
8คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเทศบาลตำบลท่าเสา11 ก.ค. 2562

1