ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ลำดับรายการวันที่
1สารบัญระเบียบหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์29 เม.ย. 2565
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256228 เม.ย. 2565
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.256228 เม.ย. 2565
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริาหรงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.256128 เม.ย. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)28 เม.ย. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.255828 เม.ย. 2565
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.255828 เม.ย. 2565
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.255828 เม.ย. 2565
9กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ28 เม.ย. 2565
10กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล28 เม.ย. 2565
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) พ.ศ.255328 เม.ย. 2565
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล28 เม.ย. 2565
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 256427 เม.ย. 2565
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256427 เม.ย. 2565
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256327 เม.ย. 2565
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.256327 เม.ย. 2565
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 256427 เม.ย. 2565
19หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ก.ย. 2563

12  >> >|