ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256524 พ.ค. 2565
2ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25651 มี.ค. 2565
3ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25649 ก.พ. 2565
4ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.256430 พ.ย. 2564
5ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.256530 พ.ย. 2564
6ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256425 พ.ย. 2564
7ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256425 พ.ย. 2564
8ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256419 พ.ย. 2564
9ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.256429 ก.ย. 2564
10ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
11ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
12ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.256423 ก.ย. 2564
13ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.256422 ก.ย. 2564
14ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.256422 ก.ย. 2564
15ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.256422 ก.ย. 2564
16ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256421 ก.ย. 2564
17ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.256417 ก.ย. 2564
18ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.256417 ก.ย. 2564
19ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.256417 ก.ย. 2564
20ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256416 ก.ย. 2564

123  >> >|