ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
579
เดือนที่แล้ว
642
ปีนี้
1,477
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,477
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145

ลำดับรายการวันที่
1ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 254316 พ.ค. 2563
2ใบยืมครุภัณฑ์16 พ.ค. 2563
3ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ16 พ.ค. 2563
4แบบคำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย16 พ.ค. 2563
5คำร้องขอสนับสนุนน้ำสำหรับการบริโภค อุปโภค16 พ.ค. 2563
6คำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ16 พ.ค. 2563
7คำร้องขอถังขยะ16 พ.ค. 2563
8คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร16 พ.ค. 2563
9คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร16 พ.ค. 2563
10คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร16 พ.ค. 2563
11คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน16 พ.ค. 2563
12คำขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ16 พ.ค. 2563
13คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร16 พ.ค. 2563
14คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง16 พ.ค. 2563
15คำขอทั่วไป16 พ.ค. 2563
16คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร16 พ.ค. 2563

1