ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

 ชื่อเอกสาร : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   [ 26 กรกฎาคม 2565 ]
รายละเอียดเอกสาร

     ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ประกอบกับได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น


     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลท่าเสา จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป

  

ย้อนกลับ