ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

สิบเอกสุดแดน เทพเทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายธนพณ สุกสด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางทอรุ้ง ติ๊บลูน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางฐิติรัตน์ ดีประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนดล เฟื่องมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรสา อ้นทองทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายกัมพล คล้ายชม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายธวัช ตันคำนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี อินแพง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายธนากร เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายสมโภชน์ ขยันการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประจวบ นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางปรีดานุช จันทาวุฒิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญรัตน์ บัวด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชัย อินทรท่าอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายไพโรจน์ มีชำนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน