ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

สิบเอกสุดแดน เทพเทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางดลฤดี คำแดง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายธนดล เฟื่องมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรสา อ้นทองทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายกัมพล คล้ายชม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายธวัช ตันคำนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางไพรมณี ถวิลเพชรสกุล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอรุณรุ่ง ศรีจันทร์ทับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี อินแพง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายธนากร เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายสมโภชน์ ขยันการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประจวบ นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางปรีดานุช จันทาวุฒิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญรัตน์ บัวด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทวินัฐ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย