ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

สิบเอกสุดแดน เทพเทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางฐิติรัตน์ ดีประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนดล เฟื่องมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรสา อ้นทองทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายกัมพล คล้ายชม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายธวัช ตันคำนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางไพรมณี ถวิลเพชรสกุล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวสาวิตรี อินแพง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายธนากร เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายสมโภชน์ ขยันการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประจวบ นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางปรีดานุช จันทาวุฒิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญรัตน์ บัวด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพโรจน์ มีชำนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทวินัฐ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมชัย อินทรท่าอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป