ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
579
เดือนที่แล้ว
642
ปีนี้
1,477
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,477
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145

สิบเอกสุดแดน เทพเทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายธนพณ สุกสด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางฐิติรัตน์ ดีประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนดล เฟื่องมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรสา อ้นทองทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายกัมพล คล้ายชม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายธวัช ตันคำนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนากร เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายสมโภชน์ ขยันการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประจวบ นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางปรีดานุช จันทาวุฒิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญรัตน์ บัวด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชัย อินทรท่าอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป