ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

น.ส.กัญญรัตน์ กิ่งเกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวระพินพร ทุเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสุจิตรา สีหนาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวรุ่งนภา มีพันธ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวพรวิมล สุวรรณประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.อ.ท.หญิง ปุญชรัสมิ์ ศรีวงค์วรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวอัจฉรา ตามวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสุรางวดี สุกสด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางศรีสุนันท์ เรืองพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรุ่งทิพย์ สุขมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางมลฤดี ใหม่ยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางรัตน์วรา ทันเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางอภิญญา ไทยรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายพยอม นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางมุกดา ชั่งใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอนงค์ แจ้งใจบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววนิษฐา มีท้วม
พนักงานจ้างทั่วไป