ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

นายสุชาติ จำรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวระพินพร ทุเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสุจิตรา สีหนาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวรุ่งนภา มีพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวพรวิมล สุวรรณประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พ.อ.ท.หญิง ปุญชรัสมิ์ ศรีวงค์วรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวอัจฉรา ตามวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสุรางวดี สุกสด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรประภา สิงห์ดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางศรีสุนันท์ เรืองพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรุ่งทิพย์ สุขมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางมลฤดี ใหม่ยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางรัตน์วรา ทันเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพยอม นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางมุกดา ชั่งใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอนงค์ แจ้งใจบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววนิษฐา มีท้วม
พนักงานจ้างทั่วไป