ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

นายพิชัย เพิ่มพูลวัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นางสาวจุฑามาศ อุตรชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิโรจน์ อยู่สำราญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางศรีประภา อินทรโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนพพร วิลัยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสุพัทนา เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรา พุ่มพวงพานิช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายบุญเลิศ จันทรา
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายหาญเดช เพ็งน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญชัย ขยันการ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสิตากาญจน์ วัฒนสิทธิรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกิจวัลลภ ภูมิภาคถาวรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญยรักษ์ ก้านพลู
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธัญพิสิษฐ์ สุวรรณสารารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัชวาลย์ กรรขำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ ชมชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนันต์ จันต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป