ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
849
เดือนที่แล้ว
642
ปีนี้
1,747
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,747
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63

นายอาทิตย์ แสงงาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางทอรุ้ง ติ๊บลูน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นายวิโรจน์ เรืองพิมาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนภรณ์ คำไท้ย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสาวิตรี อินแพง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐนันท์ ก้อนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุทธิรักษ์ เบี้ยวน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปภัสสร จงแพร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุศรินทร์ เกตุวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายอนุรักษ์ ล่องลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายไพโรจน์ มีชำนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางบุญชื่น กองพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางจำลอง เลี้ยงเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก


นายพนัส น้อยนามบุญ
ผู้ดูแลเด็ก