ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

นางพนิดา น้าทิพากร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพรวรินทร์ แป้นสวน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสุรางค์ ยิ้มฟ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกิตติมา เอี่ยวเฉย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทิมวงษ์
ขับรถยนต์


นางสาววริศรา กามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพฑูรย์ ทรงพระทัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนวย เทียนเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางวันทนา ขจรกลิ่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนวย เข็มเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเสน่ห์ นุ่มนวล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอุดม ป๊อกหลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธานี ป๊อกหลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรพรรณ ส่งทับใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ เหมคชร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ หน่อแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายไพวัน อุ่นนิ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกระมล จันทร
พนักงานจ้างทั่วไป