ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

นางพนิดา น้าทิพากร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพรวรินทร์ แป้นสวน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสุรางค์ ยิ้มฟ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกิตติมา เอี่ยวเฉย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทิมวงษ์
ขับรถยนต์


นางสาววริศรา กามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพฑูรย์ ทรงพระทัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนวย เทียนเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางวันทนา ขจรกลิ่น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนวย เข็มเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายทวิท แพ่งแสง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเสน่ห์ นุ่มนวล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอุดม ป๊อกหลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธานี ป๊อกหลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรพรรณ ส่งทับใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ เหมคชร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานพ หน่อแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายไพวัน อุ่นนิ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกระมล จันทร
พนักงานจ้างทั่วไป