ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการประชาชน งานทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเสา แจ้งการปิดให้บริการประชาชน งานทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเสา เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเสาได้ตาม QR Code 

23 กันยายน 2564

ประกาศลดค่าน้ำประปา 50 % เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่รอบบิล เดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
17 กันยายน 2564

สำรวจความคิดเห็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนอุโมงค์แยกวังสีสูบ จุดตัดทางหลวงหมาย 11 กิโลเมตรที่ 327 กับทางหลวงหมายเลข 1045 ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
10 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
19 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่เกี่ยวกับประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564)

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1c1uki6OWbkkYdKB-NvFfeyHaFRGJ03pe/view?usp=sharing

18 สิงหาคม 2564

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/8/25850_1_1627960320534.pdf?time=1629079963499

16 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
27 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62 พ.ศ.2564 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1FfrfKfo4_zWPphtk-_z37oQN2HMWD4LX/view?usp=sharing

27 กรกฎาคม 2564

ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาและหัวหน้าส่วนส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 กรกฎาคม 2564

การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
30 มิถุนายน 2564

คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี เรื่อง การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/13fH__GQBSYcElajWehEcHSeWSPcyXxTd/view?usp=sharing

22 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://law.dit.go.th/SearchResultSubUI.aspx?DocID=2370&DocParentID=3673&fbclid=IwAR2Qn35h1GFch8LCj2_taNH_RDZoumym5h2qHUGr7E6A9UbnHm_ToYQfW6w

15 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1hO4EQUbBQJmaWFpTjVbLhKaLuelv7n29/view?usp=sharing

07 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (81 รายการ)