ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
ประชาสัมพันธ์กำหนดการนัดหมายลงพื้นที่รับแบบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
เทศบาลตำบลท่าเสาขอประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการนัดหมายลงพื้นที่รับแบบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย รับแบบลงทะเบียน จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนมาพบเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวันเวลา ดังนี้
     - หมู่ที่ 1 วันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1
     - หมู่ที่ 2 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 2
     - หมู่ที่ 3 วันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ วัดนาโปร่ง 
     - หมู่ที่ 4 วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน
     - หมู่ที่ 5 วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
     - หมู่ที่ 6 วันที่ 18 – 19 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 -14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6
     - หมู่ที่ 7 วันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 7
     - หมู่ที่ 8 วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 8
     - หมู่ที่ 9 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 9
     - หมู่ที่ 10 วันที่ 28 – 29 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฯ (หน้าวัดแนวคีรี)
 
08 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 และให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

24 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ลงวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อประกาศให้โรคฝีดาษวารหรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 56 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

24 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม อปพร.,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

     ตามที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครประชาชนผู้สนใจ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565 นั้น

     ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ฝ่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามรายชื่อที่แนบท้ายนี้

03 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลท่าเสา โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้

21 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายในชุมชน,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
19 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

   ด้วยเทศบาลตำบลท่าเสา จะดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าเสา โดยจะดำเนินการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำหจัดยุงลาย ในระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

11 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ผังรายการ "พบปะส่วนราชการ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

     ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดทำรายการ "พบปะส่วนราชการ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ เวลา 06.30 - 07.00 น. คลื่น 96.75 MHZ (ระบบ FM) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ภารกิจที่สำคัญของภาครัฐและข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานราชการรวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้แพร่หลายมากที่สุด 

     เทศบาลตำบลท่าเสา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและรับฟัง รายการ "พบปะส่วนราชการ" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ เวลา 06.30 - 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (สวท.อต) คลื่น 96.75 MHZ (ระบบ FM) ของเดือนกรกฎาคม 2565

07 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

     ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ.2565 มีดังนี้

     1. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 (5 วัน)

     2. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 (4 วัน)

     3. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2565 (4 วัน)

     เทศบาลตำบลท่าเสา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย ให้เปิดไฟหน้าในระหว่างสัญจรเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน

06 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   เทศบาลตำบลท่าเสา จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565

28 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเสา ได้รับแจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หากพบเบาะแสหรือข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมกระทำผิดหรือพฤติกรรมมิชอบ ขอให้แจ้งให้ทราบตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

     1. แจ้งต่อ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์

          1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงปฏิรูปทีด่ินจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งตามที่อยู่ 253 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก/เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

          1.2 โทร 055-428503 สายตรงปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

          1.3 Facebook : ส.ป.ก.อุตรดิตถ์

     2. แจ้งต่อ ส.ป.ก.

          2.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งตามที่อยู่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

          2.2 แจ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.

               - www.alro.go.th/แถบเมนู : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ส.ป.ก./แถบเมนู : แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

               - www.alro.go.th/แถบเมนู : ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-280-7052

16 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
17 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
12 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลท่าเสา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 74-2-01-2101-002 จำนวน 1 อัตรา

09 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)