ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,541
เดือนที่แล้ว
2,789
ปีนี้
8,580
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
20,443
ไอพี ของคุณ
3.215.22.151

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

     ตั้งแต่ต้นปี 2564  องค์การสุขภาพสัตว์ปีก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H56) ประเทศกัมพูชา (H5N1) ซึ่งพบการระบาดในสัตว์ปีกพื้นเมือง ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย โดยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

     เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลท่าเสา  จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

     1. ตรวจสอบกรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติที่มีอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจนหรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

     2. ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาดและให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

     3. ให้เกษตรกรปรับปรุงระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถกันลมและฝนได้

     ทั้งนี้ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 และแจ้งผ่าน Application : DD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 
16 มีนาคม 2564