ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565

     ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ.2565 มีดังนี้

     1. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 (5 วัน)

     2. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 (4 วัน)

     3. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2565 (4 วัน)

     เทศบาลตำบลท่าเสา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย ให้เปิดไฟหน้าในระหว่างสัญจรเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน


 
06 กรกฎาคม 2565


ไฟล์เอกสาร PDF