จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดเทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการคัดแยกขยะในสถานที่ราชการ ชุมชน วัดและโรงเรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3)และ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.6)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐  

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 31 ก.ค.60  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 31 ก.ค.60  
 
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) และโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซ.เชื่อมต่อจากชุมชนทหารถึงถนน อบจ.  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สันติสุข (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สีเจริญ (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซ.ทางเข้าหนองช้างเพรียงต่อ (ถนนใหญ่)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สวนผัก
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สามัคคีธรรม (ซ.3) เขตติดต่อ ม.2
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th