จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมต้อนรับนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Men Tour of Thailand 2019" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดแนวคีรี เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมพิธีถวายราชการสักการะและกล่าวสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตำบลท่าเสา "ท่าเสาเกมส์" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐" เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th