จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

 
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน) โดยวิธีคัดเลือก  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th