จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 
พิธีเปิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 

 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th