จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเยี่ยมบ้านผู้พิการ ให้คำปรึกษา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้พิการในตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ no one left behind" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 9 " เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยทุ่งท่าเสา 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกอบ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) และโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th