จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมต้อนรับนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Men Tour of Thailand 2019" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดแนวคีรี เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมพิธีถวายราชการสักการะและกล่าวสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน) โดยวิธีคัดเลือ  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 - ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)  
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน) โดยวิธีคัดเลือก  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th