จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเยี่ยมบ้านผู้พิการ ให้คำปรึกษา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้พิการในตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ no one left behind" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 9 " เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลท่าเสาจัดเทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการคัดแยกขยะในสถานที่ราชการ ชุมชน วัดและโรงเรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช วันที่ 27 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 
 
 

 

 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th