จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
 

 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.62  
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.61  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.61  
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.61  
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค.60  
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย.58  
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th