จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
      page hit counter    
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559  
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th