จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
         page hit counter
 
 
 

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th